Vi har telefontid hver dag mellom 9.00 og 10.00. Da får du snakke med en av veterinærene og kan stille spørsmål eller avtale time for konsultasjon. Vi ser gjerne at de fleste ringer i dette tidsrommet. Da har veterinærene tid til å snakke direkte med den som ringer og vi kan få lagt opp dagen slik at den blir mest mulig tilpasset både kundenes og vårt behov. Hver dag mellom 10.00 og 12.00 samt mandag og tirsdag mellom 17.00 og 19.00 har vi åpent uten timebestilling. Dette er ment for enklere behandlinger. Operasjoner og andre tidkrevende konsultasjoner setter vi opp time til.

Timebestilling på internett