Id-merking med microchip gir en trygg avlesning og kan settes inn uten at dyret er bedøvet.
På katter tatoverer vi samtidig "ID" i kattens venstre øre for å vise at den er merket. For å bli tatovert må dyret bedøves. Det er grunnen til at vi gjerne gjør det samtidig med kastrering av katten. Tatoveringen synes med det blotte øyet og det gir et tydelig signal til de som finner bortkomne/døde katter om at det er noen som ønsker å få vite hva som har skjedd med katten deres. Det hender også at vi får inn et skadet dyr på klinikken, og da ønsker vi raskt å komme i kontakt med eier.
Veterinærene, dyrebeskyttelsen og politiet har id-avleser.