Hester bør vaksineres mot hesteinfluensa og stivkrampe. Vaksinering mot hesteinfluensa kreves av Norsk Rytterforbund, Det norske travselskap og Det norske jockeyforbundet dersom hesten skal delta i konkurranse eller løp. Som regel kreves det også i større staller og på hesteslepp. Hesteinfluensa er en virussykdom som er veldig smittsom, og smittepresset er størst for hester som kommer i kontakt med andre hester. Hester smittes av stivkrampe gjennom dype sår og skader uten å være i kontakt med andre hester.

Grunnvaksinering: 2 vaksineringer med 21 til 92 dagers mellomrom. Deretter anbefales en tredje vaksine 5 måneder senere.

Revaksinering hesteinfluensa: Må gjøres innen 365 dager fra siste vaksine. Hvis hesten er mye ute og reiser, er det fornuftig å vaksinere oftere. Revaksinering stivkrampe: Bør gjentaes hvert 3 år. Dette gjøres kombinert med influensavaksinen.