Voksne hester skal behandles mot innvollsorm ved behov. Føll og unghester under tre år skal behandles to ganger årlig. Det er viktigst å få sjekket om hesten(e) din(e) har innvollsorm før og etter beitesesongen. Vi tar i mot avføringsprøver for analyse. Avføringen skal være helt fersk når du samler den inn og prøven skal oppbevares i kjøleskap hvis den leveres dagen etter. Hvis vi påviser egg eller larver ringer vi inn en resept.

Ormekur til hest er reseptpliktig. Det finnes forskjellige typer pasta mot orm. For å forhindre resistens mot virkestoffene bør man ikke bruke det samme preparatet flere år på rad. Hvis du henvendte deg til oss sist har vi journal på hvilket middel du fikk da.