På våre lyse og trivelige behandlingsrom lytter vi til hva som er grunnen til besøket hos oss og utfører vanlige kliniske undersøkelser. En del konsultasjoner er raske, mens andre krever grundigere utredning, eventuelt med blodprøve, urinprøve, røntgen, ultralyd eller annet. Dette avhenger av den enkelte pasients behov.